Estudo da Economía do Deseño en Galicia
 • Xunta de Galicia
 • Xacobeo 20/21
 • DAG Asociación Galega de Deseñadores

A.

Deseño gráfico e comunicación visual

 • Identidade corporativa ou de produto

  Representación da imaxe conceptual dunha empresa ou organización, dun produto ou servizo, incluso dunha idea. Deseño do logotipo ou marca gráfica, así como dos elementos necesarios para dar forma á identidade.

 • Gráfica aplicada e publicidade

  Deseño de pezas gráficas e de comunicación (cartel, despregable, infografía, etiquetas, etc.)

 • Envase

  Solución formal e gráfica para o envase e a embalaxe dun produto.

 • Editorial

  Deseño de libros, revistas e publicacións tanto en papel impreso como dixital.

 • Tipografía

  Creación dunha tipografía. Deseño caligráfico ou de letra debuxada.

 • Sinalética

  Deseño de sistemas de comunicación que cumpren a función de guiar ou organizar.

B.

Deseño
dixital

 • Deseño web e aplicacións

  Inclúe o deseño de páxinas web e aplicacións para dispositivos electrónicos como móbiles, tabletas, etc.

 • Deseño de produto dixital

  Deseño de produtos e servizos dixitais que abarca non só a interface gráfica, senón tamén UX, investigación e análise, creación de prototipos, implementación de sistemas de deseño, realización de tests, etc.

 • Animación gráfica e audiovisual

  Proxectos para a comunicación a través de medios dixitais, audiovisuais ou multimedia.

 • Videoxogos

  Deseño de videoxogos.

 • Realidade virtual e aumentada

  Deseño de entornos, escenas ou obxectos de aparencia real e deseño de proxectos que permitan á persoa usuaria visualizar o mundo real a través dun dispositivo con información gráfica engadida.

C.

Deseño de procesos e organización

 • Deseño de servizos/experiencias

  O deseño de servizos é unha disciplina que permite configurar de forma eficaz unha oferta composta por elementos tanxibles e intanxibles grazas ao uso combinado de metodoloxías e coñecementos procedentes do deseño e das ciencias sociais.

 • Deseño de estratexias/negocios

  O deseño de estratexias/negocios considérase unha aplicación de deseño que elabora sistemas e procesos, artefactos ou servizos que tratan de mellorar as capacidades organizativas ou competitivas dunha institución ou empresa.

D.

Deseño industrial
e de produto

 • Deseño de envases

  Deseño de solucións para os envases e embalaxes atendendo a criterios de forma, estrutura e material.

 • Deseño de mobiliario

  Deseño de equipamento para amoblar tanto en espazos interiores como exteriores.

 • Deseño de produto

  Deseño de obxectos de consumo (louza, electrodomésticos, aparatos electrónicos, xoguetes, etc.)

 • Deseño de transporte e mobilidade

  Deseño integral, incluídos estrutura, interiores e estética de automóbiles, embarcacións, aeronaves, bicicletas, e calquera elemento que se empregue para o transporte e a mobilidade.

 • Automatización industriale bens de equipo

  Deseño de sistemas e procesos, ferramentas, automatismos, máquinas e equipamentos para as industrias.

E.

Deseño de
espazos

 • Deseño de interiores

  Intervención do espazo para adaptalo ás necesidades de uso, modificando a estrutura interior e aplicando solucións tanto creativas como técnicas (espazos habitables, comerciais, expositivos, etc.)

 • Deseño de espazos efémeros

  Deseño de espazos que teñen unha duración limitada como stands, exposicións, escaparates, escenografías/decorados, etc.

 • Paisaxismo

  Creación e/ou modificación de espazos exteriores dando forma á paisaxe, alterando os aspectos visibles do terreo.

 • Deseño de iluminación

  Manipulación da luz nun espazo interior ou exterior. Comprende dende a ideación conceptual ata o desenvolvemento do proxecto técnico completo, incluíndo asesoramento e prescrición.

F.

Deseño
de moda

 • Deseño téxtil

  Deseño de tecidos e teas. Inclúe tamén o deseño de materiais e a creación de estampados e padróns.

 • Deseño de complementos

  Deseño de pezas de roupa ou obxectos que acompañan á roupa (xoias, panos, gafas, bolsos, etc.)

 • Deseño de calzado

  Deseño de calzado, incluídas todas as partes que forman parte do mesmo.

 • Deseño de roupa

  Deseño de vestimenta.

A.

Deseño gráfico e comunicación visual

 • Identidade corporativa ou de produto

  Representación da imaxe conceptual dunha empresa ou organización, dun produto ou servizo, incluso dunha idea. Deseño do logotipo ou marca gráfica, así como dos elementos necesarios para dar forma á identidade.

 • Gráfica aplicada e publicidade

  Deseño de pezas gráficas e de comunicación (cartel, despregable, infografía, etiquetas, etc.)

 • Envase

  Solución formal e gráfica para o envase e a embalaxe dun produto.

 • Editorial

  Deseño de libros, revistas e publicacións tanto en papel impreso como dixital.

 • Tipografía

  Creación dunha tipografía. Deseño caligráfico ou de letra debuxada.

 • Sinalética

  Deseño de sistemas de comunicación que cumpren a función de guiar ou organizar.

B.

Deseño
dixital

 • Deseño web e aplicacións

  Inclúe o deseño de páxinas web e aplicacións para dispositivos electrónicos como móbiles, tabletas, etc.

 • Deseño de produto dixital

  Deseño de produtos e servizos dixitais que abarca non só a interface gráfica, senón tamén UX, investigación e análise, creación de prototipos, implementación de sistemas de deseño, realización de tests, etc.

 • Animación gráfica e audiovisual

  Proxectos para a comunicación a través de medios dixitais, audiovisuais ou multimedia.

 • Videoxogos

  Deseño de videoxogos.

 • Realidade virtual e aumentada

  Deseño de entornos, escenas ou obxectos de aparencia real e deseño de proxectos que permitan á persoa usuaria visualizar o mundo real a través dun dispositivo con información gráfica engadida.

C.

Deseño de procesos e organización

 • Deseño de servizos/experiencias

  O deseño de servizos é unha disciplina que permite configurar de forma eficaz unha oferta composta por elementos tanxibles e intanxibles grazas ao uso combinado de metodoloxías e coñecementos procedentes do deseño e das ciencias sociais.

 • Deseño de estratexias/negocios

  O deseño de estratexias/negocios considérase unha aplicación de deseño que elabora sistemas e procesos, artefactos ou servizos que tratan de mellorar as capacidades organizativas ou competitivas dunha institución ou empresa.

D.

Deseño industrial
e de produto

 • Deseño de envases

  Deseño de solucións para os envases e embalaxes atendendo a criterios de forma, estrutura e material.

 • Deseño de mobiliario

  Deseño de equipamento para amoblar tanto en espazos interiores como exteriores.

 • Deseño de produto

  Deseño de obxectos de consumo (louza, electrodomésticos, aparatos electrónicos, xoguetes, etc.)

 • Deseño de transporte e mobilidade

  Deseño integral, incluídos estrutura, interiores e estética de automóbiles, embarcacións, aeronaves, bicicletas, e calquera elemento que se empregue para o transporte e a mobilidade.

 • Automatización industriale bens de equipo

  Deseño de sistemas e procesos, ferramentas, automatismos, máquinas e equipamentos para as industrias.

E.

Deseño de
espazos

 • Deseño de interiores

  Intervención do espazo para adaptalo ás necesidades de uso, modificando a estrutura interior e aplicando solucións tanto creativas como técnicas (espazos habitables, comerciais, expositivos, etc.)

 • Deseño de espazos efémeros

  Deseño de espazos que teñen unha duración limitada como stands, exposicións, escaparates, escenografías/decorados, etc.

 • Paisaxismo

  Creación e/ou modificación de espazos exteriores dando forma á paisaxe, alterando os aspectos visibles do terreo.

 • Deseño de iluminación

  Manipulación da luz nun espazo interior ou exterior. Comprende dende a ideación conceptual ata o desenvolvemento do proxecto técnico completo, incluíndo asesoramento e prescrición.

F.

Deseño
de moda

 • Deseño téxtil

  Deseño de tecidos e teas. Inclúe tamén o deseño de materiais e a creación de estampados e padróns.

 • Deseño de complementos

  Deseño de pezas de roupa ou obxectos que acompañan á roupa (xoias, panos, gafas, bolsos, etc.)

 • Deseño de calzado

  Deseño de calzado, incluídas todas as partes que forman parte do mesmo.

 • Deseño de roupa

  Deseño de vestimenta.

Descargar informe ↓